Privacy statement

EscortCash, hecht zeer veel waarde aan de bescherming van de door jou aan ons toevertrouwde gegevens tegen iedere vorm van onrechtmatig gebruik.

Anonimiteit
(1) Je gebruikt een schermnaam om een profiel aan te maken bij EscortCash. Je e-mailadres blijft voor andere gebruikers geheim. Het leggen van contact gebeurt via een interne postvak. Jouw identiteit blijft beschermd binnen ons systeem - tenzij jij jouw identiteit prijsgeeft aan andere gebruikers.

Gegevensbescherming
(1) De veiligheid en de bescherming van gegevens van de gebruikers zijn bijzonder belangrijk voor EscortCash. Wij zijn verplicht zich om de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, vooral de federale wet op de gegevensbescherming en de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming van de wet op telemedia, in acht te nemen.

(2) EscortCash verzamelt, slaat op, verwerkt en gebruikt de gegevens van de gebruiker, voor zover nodig is, qua inhoud vormgeven en/of wijzigen van de contractuele relatie tussen EscortCash en de gebruiker teneinde van de services en diensten van EscortCash gebruik te kunnen maken, daarbij inbegrepen het IP-adres. Persoonlijke gegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon Het doel van de contractuele relatie omvat ook het versturen of delen van (alle) gegevens van een gebruikersprofiel bij EscortCash, die tevens voor andere gebruikers zichtbaar zijn, aan de e-mailadressen van andere gebruikers om zo de kring van geintresseerden voor het profiel van de gebruiker te vergroten. Onder deze gegevens vallen in ieder geval, maar is niet beperkt tot, het door de gebruiker aangemaakte profielnaam, interesses, motto, foto, leeftijd en de postcode.. In het kader van de vormgeving van de contractuele relatie kunnen persoonlijke gegevens van de gebruiker tevens aan externe dienstverleningsbedrijven worden doorgegeven.

(3) EscortCash maakt met het doel van reclame, marktonderzoek en de op de gebruikers afgestemde vormgeving van services en diensten van EscortCash gebruikersprofielen op en gebruikt daarbij profielnamen. Wij sturen geanonimiseerde gebruiksgegevens voor doeleinden van marktonderzoek mogelijk naar externe dienstverleningsbedrijven. wij geven het e-mailadres van de gebruiker door aan een extern dienstverleningsbedrijf voor het toesturen van EscortCash infomails, voor het voorstellen van de EscortCash services alsmede voor het toesturen van onze nieuwsbrief. De informatie wordt in naam en in opdracht van ons verstuurd. Het externe dienstverleningsbedrijf heeft de taak om de gegevens niet anders te verwerken dan de wijze waarop dit is opgedragen door ons.

(4) De persoonlijke instellingen die een gebruiker voor het online domein invoert, worden opgeslagen. Daardoor wordt gewaarborgd dat elke gebruiker bij iedere nieuwe sessie (telkens bij het inloggen) zijn persoonlijke instellingen terugvindt. EscortCash gebruikt daarvoor de gewoonlijk gebruikte cookies. Deze cookies worden door de browser van de gebruiker duurzaam op zijn harde schijf opgeslagen.

(5) Indien een gebruiker van de diensten van EscortCash via een partnerpagina (affiliate) gebruikmaakt, worden de geanonimiseerde gegevens in een cookie opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens van de gebruiker, maar dienen uitsluitend voor de instandhouding van het partnerprogramma. Deze cookies worden automatisch gewist, nadat de gebruiker zich geregistreerd heeft. Zonder registratie worden deze cookies automatisch na 30 dagen gewist.

(6) EscortCash zal de gebruiker desgewenst en te allen tijde volledig en kosteloos informeren over de opgeslagen gegevens, voor zover zij betrekking hebben op de gebruiker. Als de Gebruiker informatie wilt opvragen kan hij daarover een e-mail bericht verzenden.

(7) EscortCash maakt de gebruikers uitdrukkelijk erop attent dat de bescherming van de gegevens bij het doorgeven van gegevens via het internet in een niet beveiligde netwerkomgeving conform de stand van de techniek niet omvattend kan worden gewaarborgd. De gebruiker is daarom zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem via internet doorgegeven gegevens.

(8) Wij gebruiken cookies om het tonen van reclame op de door u bezochte internetpagina's te optimaliseren. Indien u dit niet wenst, kunt u de instellingen met betrekking tot cookies in uw browser veranderen.

(9) Alle definities die niet worden verklaard in deze privacyverklaring worden gedefinieerd in de Algemene gebruiksvoorwaarden.

(10) Deze Privacyverklaring maakt onderdeel uit van de Algemene gebruiksvoorwaarden.

Privacy Statement EscortCash © 2021
Contact - Algemene voorwaarden - Privancy statement - Sitemap
EscortCash ©2021 Alle rechten voorbehouden.